گروهی موسوم به‌ "حزب‌الله‌ " با انتشار بیانیه‌ای آغاز فعالیت‌های ضد آمریكایی و ضد اشغالگری خود در سراسر عراق را اعلام كرد.

این گروه‌ با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه‌ رسمی خود ، هدف از تشكیل حزب خود را مقاومت و جهاد علیه‌ كشورهای اشغالگر عنوان كرده‌ و به‌ تمامی شهروندان و نظامیان آمریكایی هشدار داده‌ هر چه‌ زودتر خاك عراق را ترك كنند.

حزب الله‌ عراق همچنین در بیانیه‌ خود مسئولیت حمله‌ موشكی اخیر علیه‌ نظامیان آمریكایی در شهر حله‌ را بر عهده‌ گرفته‌ است.