مدار امروز یه فرستنده صدا و تصویر میباشد که در محدوده vhf صدا و تصویر را ارسال میکند. تصویر و صدای وردی میتواند از یک دوربین ، تلویزیون و یا خروجی کارت کپچر باشد. فرکانس کریر ویدیو ۱۷۵٫۲۵ Mhz و محدوده فرکانس کریر صوت ۱۸۰٫۷۵ Mhz میباشد و سپس تصویر را در نوع سیستم B ارسال میکند.

قطعات تشکیل دهنده مدار عبارت است از Q1 که مدار تانک که از L1 و VC1 تشکیل شده است را تشدید میکند. سیگنال صوت به ترانزیستور Q2 وصل میشود این ترانزسیتور که درفرکانس ۵٫۵ Mhz در حال تولید سیگنال هست و خروجی ترانزسیتور که صوت در محدوده fm مدوله شده است را به کمک C8 به بیس ترانزیستور Q1 که سیگنال تصویر هم همزمان به پایه امیتر اعمال میشود وصل شده است .

برای ساخت بوبین L1 هم میتوانید از ۴ دور سیم به شماره ۲۴swg که بر روی یه هسته ۳ میلیمتری پیچیده میشود.

vhf-audio-video-transmitter

بعد از ساخت مدار تنظیم آن کار سختی نیست کافی است تا صوت و تصویر را به ورودی مدار اعمال کرده و تغذیه ۱۲ ولت آن را نیز وصل نموده و سپس با تغییر vc1 تصویر را نیز در تلویزیون مشاهده کنید البته تصاویر بر روی باند ۳ الی ۵ متر ارسال میشود.

اما در مورد شماره سیم که ۲۴swg نوشته شده است منظور از swg اندازه سیم در سیستم انگلیسی میباشد و ۲۴ swg بر حسب میلیمتر ۰٫۵۵۹ میلیمتر میشود