وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما به دنبال این هستیم که هزینه‌های وصول مالیات هم برای سازمان امور مالیاتی و هم برای اصناف کاهش پیدا کند و سازمان امور مالیاتی در یک اقدام سازنده، امسال اقساط اصنافی که اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کرده‌اند به نوعی کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سیدشمس‌الدین حسینی درباره مالیات اصناف اظهار كرد: در بحث مالیات اصناف بیش از یک دهه است با تشکل رسمی اصناف؛ شورای‌ اصناف کشور، تفاهم انجاممی‌شود که این تفاهم چند محور دارد. یک محور آن به طور مشخص رشدی است که ما برای درآمدهای مالیاتی در نظر می‌گیریم. به طور مثال توافق می‌شود که اصناف در یک گروه خاص چه میزان نرخ رشد مالیاتی در هر سال داشته باشند.

وی افزود: آن چیزی که امسال با شورای‌ اصناف، مورد توافق قرار گرفت، رشد 15 درصدی مالیات برای هر سه گروه الف، ب و ج است اما در نهایت مالیات باید براساس درآمد واقعی پرداخت شود و بنابراین این تفاهم باید به صورتی انجام شود که در آینده هم قابل استفاده باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: از سال‌های پیش همواره درصدی از اظهارنامه‌ها که به صورت خوداظهاری است، مورد بازبینی و رسیدگی قرار می‌گیرد و این از مواردی است که مورد تفاهم قرار گرفته است و هر دو طرف هم بر آن تاکید دارند.

وی اکثریت قریب به اتفاق اصناف را خوش‌حساب دانست و افزود: بیشتر اصناف اطلاعات درست ارائه می‌کنند البته ممکن است که مواردی باشد که در ارائه اطلاعات دقت لازم اعمال نشده باشد، لذا ما با شورای‌ اصناف همه‌ساله تفاهم کرده‌ایم که درصدی از پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار دهیم.

وی اظهار داشت: براساس تفاهم‌نامه‌ امسال هم 12 درصد از پرونده‌های گروه‌های الف و ب اصناف را رسیدگی کنیم. گروه‌های الف و ب در مجموع حدود 10 درصد کل اصناف کشور هستند و این‌ها گروه‌هایی هستند که مکلفند برطبق قانون دفاتر رسمی و مستندات خود را نگهداری کنند، به طور مثال گروه الف باید دفتر روزانه و دفتر کل داشته باشد و گروه ب هم باید دفاتر درآمد و هزینه خود را آرشیو کنند.

حسینی تصریح کرد: اگر این 12 درصد را در 10 درصد ضرب کنیم، 1.2 درصد از کل اصناف کشور خواهد شد. بر این اساس ما 12 درصد از پرونده‌های گروه الف و ب را رسیدگی می‌کنیم. برای گروه ج هم تعداد بیشتری هستند و در گروه اصناف کوچک‌تر قرار دارند، 4 درصد پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد لذا با در نظر گرفتن آن 12 درصد مربوط به گروه‌های الف و ب و 4 درصد گروه ج، چیزی حدود 5 درصد از پرونده‌های اصناف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

* از فرهنگ خوداظهاری و تفاهم که در کشور شکل گرفته است، صیانت می‌کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی خوداظهاری مالیاتی را بر اساس تفاهمی ذکر کرد که با شورای‌ اصناف انجام شده است و گفت: دراین تفاهم هم نرخ رشد و هم درصد رسیدگی و نمونه‌گیری مشخص شده است و این تکلیف، قانونی و به نفع خود اصناف است.

حسینی خاطر نشان کرد: زمانی که اکثریت اصناف اطلاعاتی درستی به ما در اظهارنامه‌های مالیاتی خود ارائه می‌دهند و دفاتر آن‌ها صحیح است، ضرورت این کار نمایان می‌شود چرا که با این کار از فرهنگ خوداظهاری و تفاهم که در کشور شکل گرفته است، صیانت می‌کنیم.

* رسیدگی به اعتراض‌ها طبق قانون

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: خوشبختانه این تفاهم‌نامه به امضای شورای‌ اصناف هم رسیده است و ما از واحدهایی که در این زمینه همکاری کرده‌اند، تشکر می‌کنیم.

وی یادآور شد: اما آیین دادرسی مالیاتی به قوت خود باقی است، یعنی قانون‌گذار ضمن این که اجازه داده که سازمان امور مالیاتی کشور با شورای اصناف تفاهم داشته باشند و بر اساس تفاهم نمونه‌گیری انجام گیرد، همین قانون به دلیل این که حقوق مالیاتی، عمومی، خصوصی و اصناف رعایت شود، آیین دادرسی مالیاتی را تدوین کرده است.

وی در ادامه گفت: آیین دادرسی مالیاتی به این معنی است که هر مودی می‌تواند به مالیاتی که برای آن تعیین شده اعتراض کند. فرایند رسیدگی هم به طور کامل و منصفانه است.

* هیات سه‌نفره حل اختلاف؛ مامور رسیدگی به اعتراض‌ها

رییس کمیسیون اقتصادی دولت اظهار كرد: در هیاتی با عنوان "هیات حل اختلاف" که یک هیئتی سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک قاضی و نماینده واحد صنفی است، به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، اگر نتیجه، باز مورد اعتراض مودی یا حتی ممیز بود در شواری‌عالی مالیاتی به آن رسیدگی می‌شود.

* کمیسیون 251 مکرر؛ به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند

حسینی ادامه داد: اگر رای شورای ‌عالی مالیاتی هم مورد قبول آن صنف قرار نگرفت، یک هیات دیگری در قانون با عنوان "کمیسیون ماده 251 مکرر" پیش‌بینی شده است که پرونده‌ها در آنجا مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

* اصناف درباره مالیات دغدغه نداشته باشند

وزیر اقتصاد و امور دارایی به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: بنابراین هیچ گونه دغدغه‌ای برای اصناف در زمینه مالیات وجود ندارد. این تفاهم، کاملا شفاف است، محورهای روشنی هم دارد که میزان مالیات ها 15 درصد رشد نسبت به عملکرد سال قبل است، درصد و نمونه‌گیری معین دارد و زمان پرداخت اولیه هم مشخص شده است. 40 درصدی را که اظهار کرده‌اند، در ابتدا می‌پردازند و مابقی هم به صورت اقساط دریافت خواهد شد.

* امکان دریافت و ارائه اظهارنامه‌ها به صورت الکترونیکی

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: به توجه به این که ما به دنبال این هستیم که هزینه‌های وصول مالیات هم برای سازمان امور مالیاتی و هم برای اصناف کاهش پیدا کند، امسال امکان دریافت و ارائه اظهارنامه‌ها را به صورت الکترونیکی گسترش داده‌ایم و چیزی در حدود 100 هزار اظهارنامه تاکنون به صورت الکترونیکی صادر شده است و حتی سازمان امور مالیاتی هم در یک اقدام سازنده، اقساط اصنافی که اظهارنامه خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کرده‌اند را به نوعی کاهش داد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین رقمی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شده است چیزی حدود 3 میلیون واحد صنفی اظهارنامه‌های خود را ارائه کرده‌اند و خوشبختانه سازمان امور مالیاتی و شورای‌ اصناف همکاری خوبی داشته‌اند و باید همین را هم توسعه و تعمیق ببخشند.

حسینی تصریح کرد: من هم به عنوان وزیر اقتصاد و هم به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی دولت و هم به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت از تمام افراد و اصنافی که در این حوزه با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری لازم داشته‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنم.