دانلود پروژه تقویت کننده صدا توسط ماسفت با کیفیت بالا . این مدار قابلیت این را دارد که به انواع سی دی پلیرها و رادیو ضبط ها اضافه شود . برای این کار میتوانید از یک پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهمی استفاه نمایید .ترانزیستورهای Q6 , Q7 نیاز به یک Heatsink های U شکل دارند و ترانزیستورهای  Q8 , Q9 باید روی Heatsink نصب شوند.

برای دیدن شماتیک مدارها در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمایید .

.

.

سایر توضیحات مربوطه به مدار و المان ها :

Parts:
R1,R4 = 47K         ۱/۴W Resistors
R2 = 4K7         ۱/۴W Resistors
R3 = 1K5         ۱/۴W Resistors
R5 = 390R         ۱/۴W Resistors
R6 = 470R         ۱/۴W Resistors
R7 = 33K         ۱/۴W Resistors
R8 = 150K         ۱/۴W Resistors
R9 = 15K         ۱/۴W Resistors
R10 = 27R         ۱/۴W Resistors
R11 = 500R         ۱/۲W Trimmer Cermet
R12,R13,R16=10R     ۱/۴W Resistors
R14,R15 = 220R      ۱/۴W Resistors
R17 = 8R2         ۲W Resistor
R18 = R22         ۴W Resistor (wirewound)
——————————————————-
C1 = 470nF         ۶۳V Polyester Capacitor
C2 = 330pF         ۶۳V Polystyrene Capacitor
C3,C5 = 470µF         ۶۳V Electrolytic Capacitors
C4,C6,C8,C11=100nF  ۶۳V Polyester Capacitors
C7 = 100µF         ۲۵V Electrolytic Capacitor
C9 = 10pF         ۶۳V Polystyrene Capacitor
C10 = 1µF         ۶۳V Polyester Capacitor
——————————————————-
Q1-Q5 = BC560C         ۴۵V100mA Low noise High gain PNP Transistors
Q6 = BD140         ۸۰V 1.5A PNP Transistor
Q7 = BD139            ۸۰V 1.5A NPN Transistor
Q8 = IRF532         ۱۰۰V 12A N-Channel Hexfet Transistor
Q9 = IRF9532         ۱۰۰V 10A P-Channel Hexfet Transistor

.

مدار منبع تقذیه و قطعات مورد نیاز :

Parts:
R1 = 3K3               ۱/۲W Resistor
C1 = 10nF             ۱۰۰۰V Polyester Capacitor
C2,C3 = 4700µF     ۵۰V Electrolytic Capacitors
C4,C5 = 100nF        ۶۳V Polyester Capacitors
D1              ۲۰۰V 8A Diode bridge
D2             ۵mm. Red LED
F1,F2          ۳.۱۵A Fuses with sockets
T1             ۲۲۰V Primary, 25 + 25V Secondary 120VA Mains transformer
PL1           Male Mains plug
SW1         SPST Mains switch