پروژه دماسنج دیجیتال با سون سگمنت با میکروی avrگذاشتم که امیدوارم خوشتون بیاد.

 

                                     دانلود